RANDOM
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Hoà tan 23,5 g kali oxit vào nước được 0,5 lít dung dịch A. Nồng độ mol của dung dịch A là:

  • A. 
   0,25M
  • B. 
   0,5M
  • C. 
   1M
  • D. 
   2M

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Số mol của K2O là:

  \(\begin{array}{l}
  \\
  {n_{{K_2}O}} = \frac{m}{M}\\
   = \frac{{23,5}}{{39.2 + 16}} = \frac{{23,5}}{{94}} = 0,25(mol)
  \end{array}\)

  Phương trình phản ứng :

  K2O + H2O → 2KOH 

  0,25 →           0,5 (mol)

  Nồng độ mol của dung dịch A là: 

  \({C_M} = \frac{n}{V} = \frac{{0,5}}{{0,5}} = 1(lit)\)

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 7383

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA