RANDOM
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Có những oxit sau: CaO, Fe2O3, SO3. Oxit nào có thể tác dụng được với nước

  • A. 
   CaO, SO3
  • B. 
   CaO, Fe2O3, SO3
  • C. 
   CaO, Fe2O3
  • D. 
   Fe2O3, SO3

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  CaO + H2O → Ca(OH)2

  SO3 + H2O → H2SO4

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 116152

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA