RANDOM
AMBIENT
Video-Banner
ADSENSE
 • Câu hỏi:

  Oxit khi tan trong nước làm giấy quỳ chuyển thành màu đỏ là 

  • A. 
   MgO
  • B. 
   P2O5
  • C. 
   K2O
  • D. 
   CaO

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  P2O5 tan trong nước tạo dung dịch axit

  P2O5 + 3H2O → 2H3PO4

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ANYMIND

Mã câu hỏi 7374

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA