RANDOM
AMBIENT
Video-Banner
ADSENSE
 • Câu hỏi:

  Trong các chất sau: K3PO4, H2SO4, HClO, HNO2, NH4Cl, HgCl2, Sn(OH)2. Các chất điện li yếu là:

  • A. 
   HClO, HNO2, HgCl2, Sn(OH)2.
  • B. 
   HClO, HNO2, K3PO4, H2SO4.
  • C. 
   HgCl2, Sn(OH)2, NH4Cl, HNO2.
  • D. 
   HgCl2, Sn(OH)2, HNO2, H2SO4.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Xem xét các đáp án có chứa H2SO4 và NH4Cl là chất điện li mạnh nên ta loại đáp án B, C, D.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ANYMIND

Mã câu hỏi 6784

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA