ADMICRO
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Hòa tan hoàn toàn m gam Al2(SO4)3 vào nước thu được dung dịch A chứa 0,6 mol Al3+

  • A. 
   102,6 gam.
  • B. 
   68,4 gam.
  • C. 
   34,2 gam.
  • D. 
   51,3 gam.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Al2(SO4)3 → 2Al3+  + 3SO42-

  0,3                 0,6

  mAl2(SO4)3 = 0,3.342 = 102,6 gam

   

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 6794

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA