RANDOM
AMBIENT
Video-Banner
ADSENSE
 • Câu hỏi:

  Dung dịch chất điện li dẫn điện được là do trong dd có chứa:

  • A. 
   Các electron chuyển động tự do.
  • B. 
   Các cation và anion chuyển động tự do.
  • C. 
   Các ion H+ và OH- chuyển động tự do.
  • D. 
   Các ion được gắn cố định tại các nút mạng.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ANYMIND

Mã câu hỏi 6777

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA