RANDOM
AMBIENT
Video-Banner
ADSENSE
 • Câu hỏi:

  Chọn dãy các chất điện ly mạnh trong số các chất sau :

  a. NaCl.            b. Ba(OH)2.       c. HNO3.     d. HgCl2.          e. Cu(OH)2.           f. MgSO4.

  • A. 
   a, b, c, f.
  • B. 
   a, d, e, f.
  • C. 
   b, c, d, e.
  • D. 
   a, b, c, e.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  HgCl2 là chất điện li yếu nên đáp án nào có chứa chất d thì loại được B, C.

  Cu(OH) hidroxit đồng là dung dịch keo nên là chất điện li yếu loại D.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ANYMIND

Mã câu hỏi 6786

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA