RANDOM
AMBIENT
Video-Banner
ADSENSE
 • Câu hỏi:

  Câu nào sau đây đúng khi nói về sự điện li?

  • A. 
   Sự điện li là sự hoà tan một chất vào nước thành dung dịch.
  • B. 
   Sự điện li là sự phân li một chất dưới tác dụng của dòng điện.
  • C. 
   Sự điện li là sự phân li một chất thành ion khi tan trong nước hay ở trạng thái nóng chảy.
  • D. 
   Sự điện li là quá trình oxi hoá - khử.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ANYMIND

Mã câu hỏi 6779

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA