ADMICRO
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Dung dịch A chứa các ion Al3+ = 0,6 mol, Fe2+ = 0,3 mol , Cl - = a mol, SO42- = b mol . Cô cạn dung dịch A thu được 140,7 gam . Giá trị của a và b lần lượt là :

   

  • A. 
   0,6 ; 0,9
  • B. 
   0.9 ; 0,6
  • C. 
   0,5 ; 0,3
  • D. 
   0,2 ; 0,3

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Các ion trong dịch tồn tại cùng nhau vì ghép các ion không tạo kết tủa.

  Áp dụng định luật bảo toàn điện tích ta có:

  (1) 0,6.3 + 0,3.2 = a + 2b

  Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng thành phần ta có:

  (2) 0,6.27 + 0,3.64 + 35,5a + 96.b = 104,7

  Kết hợp (1) và (2) ta có hệ phương trình:

  \(\left\{ {\begin{array}{*{20}{l}}
  {a + 2b = 2,4}\\
  {35,5a + 96b = 107,7}
  \end{array}} \right.\)

  \( \Rightarrow \left\{ {\begin{array}{*{20}{l}}
  {a = 0,6(mol)}\\
  {b = 0,9(mol)}
  \end{array}} \right.\)

  Vậy số mol của ion Cllà 0,6 mol; số mol của ion SO42- là 0,9 mol

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 6797

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA