ADMICRO
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Các dung dịch sau đây có cùng nồng độ 0,10 mol/l, dung dịch nào dẫn điện kém nhất? 

  • A. 
   HCl
  • B. 
   HF
  • C. 
   HI
  • D. 
   HBr

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Flo là phi kim mạnh nhất nhưng axit flohidric (HF) lại là axit yếu, phân li trong nước ko hoàn toàn.
  Những axit còn lại đều là axit mạnh nên chọn HF

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 41387

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA