ADMICRO
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Cho các phản ứng hóa học sau:
  (1) (NH4)2SO4 + BaCl2 →                                                (2) MgSO4 + Ba(OH)2 →
  (3) Na2SO4 + BaCl2 →                                                    (4) H2SO4 + BaSO3 →                
  (5) (NH4)2SO4 + Ba(OH)2 →                                            (6) Fe2(SO4)3 + Ba(NO3)2 → 
  Các phản ứng đều có cùng một phương trình ion rút gọn là:

  • A. 
   (1), (3), (6).
  • B. 
   (1), (2), (3), (4), (5), (6).
  • C. 
   (3), (4), (5), (6). 
  • D. 
   (1), (2), (3), (6).

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Các phản ứng có cùng phương trình rút gọn: Ba2+ + SO42- → BaSO4

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 41393

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA