ADMICRO
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Các chất dẫn điện là

  • A. 

   KCl nóng chảy, dung dịch NaOH, dung dịch HNO3.

  • B. 

   dung dịch glucozơ, dung dịch ancol etylic , glixerol.

  • C. 

   KCl rắn khan, NaOH rắn khan, kim cương.

  • D. 
   Khí HCl, khí NO, khí O3.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 116773

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA