ADMICRO
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Phương trình điện li nào sau đây viết đúng ?

  • A. 
   H2SO4 ⇌ H+ + HSO4-
  • B. 
   H2CO3 ⇌ 2H+ + HCO3-
  • C. 
   H2SO3 → 2H+ + SO32-
  • D. 
   Na2S ⇌ 2Na+ + S2-

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  H2CO3H2SO3  không điện li nên không có phương trình

  Na2S điện li mạnh nên mũi tên phải 1 chiều

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 41391

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA