ADMICRO
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Hòa tan 14,2 gam Na2SO4 trong nước thu được dd A chứa số mol ion SO42- là:

  • A. 
   0,1 mol.
  • B. 
   0,2 mol.
  • C. 
   0,3 mol.
  • D. 
   0,05 mol.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Số mol Na2SOlà:

  nNa2SO4 = 14,2 : 142 = 0,1 mol

  Phương trình điện li:

  Na2SO→ 2Na+ + SO42-

  0,1M  →                 0,1M

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 6791

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA