RANDOM
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Tính đa dạng của prôtêin được qui định bởi 

  • A. 
   Nhóm amin của các axit amin 
  • B. 
   Nhóm R của các axit amin 
  • C. 
   Liên kết peptit
  • D. 
   Thành phần, số lượng và trật tự axitamin trong phân tử prôtêin

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Tính đa dạng của prôtêin được qui định bởi thành phần, số lượng và trật tự axitamin trong phân tử prôtêin.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 8263

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA