RANDOM
AMBIENT
Video-Banner
ADSENSE
 • Câu hỏi:

  Đơn phân cấu tạo của Prôtêin là:

  • A. 
   Mônôsaccarit
  • B. 
   axit amin
  • C. 
   Photpholipit
  • D. 
   Stêrôit

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đơn phân cấu tạo của Prôtêin là: axit amin.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ANYMIND

Mã câu hỏi 8258

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA