ADMICRO
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Phân tử protein có cấu trúc không gian tối đa bao nhiêu bậc?

  • A. 
   1.
  • B. 
   2.
  • C. 
   3.
  • D. 
   4.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Phân tử prôtêin có tối đa 4 bậc cấu trúc không gian.

  —> Đáp án D.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 43922

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA