RANDOM
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Các loại axit amin trong phân tử protein phân biệt với nhau bởi: 

  • A. 
   Số nhóm NH2
  • B. 
   Cấu tạo của gốc R
  • C. 
   Số nhóm COOH 
  • D. 
   Vị trí gắn của gốc R

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Các loại axit amin trong phân tử protein phân biệt với nhau bởi cấu tạo của gốc R.

  ⇒ Đáp án: B

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 124525

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA