RANDOM
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Prôtêin không có chức năng nào sau đây?

  • A. 
   Điều hòa thân nhiệt.
  • B. 
   Cấu trúc nên hệ thống màng tế bào.
  • C. 
   Tạo nên kênh vận chuvến các chất qua màng.
  • D. 
   Cấu tạo nên một số loại hoocmon.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Trong các chức năng trên, prôtêin không có chức năng điều hòa thân nhiệt.

  A nhé

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 43924

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA