RANDOM
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Loại prôtêin nào sau đây làm nhiệm vụ tiêu diệt các mầm bệnh, bảo vệ cơ thể?

  • A. 
   Prôtêin vận chuyển
  • B. 
   Prôtêin kháng thể
  • C. 
   Prôtêin enzym
  • D. 
   Prôtêin hoocmon

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Loại prôtêin làm nhiệm vụ tiêu diệt các mầm bệnh, bảo vệ cơ thè là prôtêin kháng thể. ==> Đáp án B

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 43923

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA