RANDOM
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Prôtêin thực hiện được chức năng của nó chủ yếu ở những bậc cấu trúc nào sau đây

  • A. 
   Cấu trúc bậc 1 và bậc 4 
  • B. 
   Cấu trúc bậc 1 và bậc 2
  • C. 
   Cấu trúc bậc 2 và bậc 3
  • D. 
   Cấu trúc bậc 3 và bậc 4

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Prôtêin thực hiện được chức năng của nó chủ yếu ở những bậc cấu trúc bậc 3 và bậc 4

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 8265

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA