RANDOM
AMBIENT
Video-Banner
ADSENSE
 • Câu hỏi:

  Loại liên kết hoá học chủ yếu giữa các đơn phân trong phân tử Prôtêin là:

  • A. 
   Liên kết hoá trị 
  • B. 
   Liên kết este
  • C. 
   Liên kết peptit
  • D. 
   Liên kết hidrô

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Loại liên kết hoá học chủ yếu giữa các đơn phân trong phân tử Prôtêin là: liên kết peptit

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ANYMIND

Mã câu hỏi 8262

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA