ON
ON
YOMEDIA
08AMBIENT
Banner-Video
ADSENSE
 • Câu hỏi:

  Tiểu hành tinh chuyển động trên các quỹ đạo giữa: 

  • A. 
    Hỏa tinh  Trái Đất
  • B. 
    Hỏa tinh  Mộc tinh
  • C. 
    Hỏa tinh  Kim tinh
  • D. 
    Trái Đất  Mộc tinh

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

ANYMIND360-ADSENSE/

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
OFF
ON