ON
ON
YOMEDIA
01AMBIENT
Banner-Video
ADSENSE
 • Câu hỏi:

  Sự tương tự về cấu trúc giữa hệ Mặt Trời và nguyên tử neon là: 

  • A. 
   Một hạt có khối lượng rất nhỏ nằm tại tâm và các thành viên quay xung quanh.
  • B. 
   Chuyển động của các thành viên bị chi phối bởi một lực hút xuyên tâm có cường độ tỉ lệ nghịch với bình phương khoảng cách.
  • C. 
   Một hạt có khối lượng rất lớn nằm tại tâm và các thành viên đứng yên xung quanh.
  • D. 
   Cấu trúc hệ Mặt Trời và cấu trúc  nguyên tử nêon luôn tồn tại lực hấp dẫn bên trong

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

ANYMIND360-ADSENSE/

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
OFF
ON