ON
ON
YOMEDIA
06AMBIENT
Banner-Video
ADSENSE
 • Câu hỏi:

  Chọn câu đúng : Trục quay của Trái đất quanh mình nó nghiêng trên mặt phẳng quỹ đạo của nó quanh Mặt Trời một góc bằng 

   

  • A. 
   21027'        
  • B. 
   22027      
  • C. 
   23027'    
  • D. 
   24027'              

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

ANYMIND360-ADSENSE/

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
OFF
ON