ON
ON
YOMEDIA
17AMBIENT
Banner-Video
ADSENSE
 • Câu hỏi:

  Hành tinh duy nhất  trong hệ mặt trời quay quanh mình nó không theo chiều thuận là hành tinh nào? 

  • A. 
   Mộc tinh    
  • B. 
   Kim tinh           
  • C. 
   Thủy tinh  
  • D. 
   Hải tinh

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

ANYMIND360-ADSENSE/

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
OFF
ON