ON
ON
YOMEDIA
08AMBIENT
Banner-Video
ADSENSE
 • Câu hỏi:

  Chọn phát biểu đúng: 

  • A. 
   Tất cả các sao ta thấy trên bầu trời đều thuộc về Thiên Hà của chúng ta (còn gọi là Ngân Hà)
  • B. 
   Tất cả các sao ta thấy trên bầu trời chỉ có 1 số ít thuộc về Thiên Hà của chúng ta
  • C. 
   Những sao nằm ngoài dải Ngân Hà không thuộc về Thiên Hà của chúng ta
  • D. 
   Những sao nằm ngoài dải Ngân Hà có hơn một nửa thuộc về Thiên Hà của chúng ta

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

ANYMIND360-ADSENSE/

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
OFF
ON