ON
ON
YOMEDIA
06AMBIENT
Banner-Video
ADSENSE
 • Câu hỏi:

  Các hành tinh thuộc nhóm Trái Đất gồm: 

  • A. 
   Thổ tinh, Thủy tinh, Trái Đất, Hỏa tinh.
  • B. 
   Thủy tinh, Mộc tinh, Trái Đất, Hỏa tinh.
  • C. 
   Thủy tinh, Kim tinh, Trái Đất, Mộc tinh.
  • D. 
   Thủy tinh, Kim tinh, Trái Đất, Hỏa tinh.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

ANYMIND360-ADSENSE/

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
OFF
ON