ON
ON
YOMEDIA
01AMBIENT
Banner-Video
ADSENSE
 • Câu hỏi:

  Người ta dựa vào những đặc điểm nào dưới đây để phân các hành tinh trong hệ Mặt Trời làm hai nhóm? 

  • A. 
   Khoảng cách đến Mặt Trời.   
  • B. 
   Khối lượng.
  • C. 
   Số vệ tinh nhiều hay ít.      
  • D. 
   Nhiệt độ bề mặt hành tinh.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

ANYMIND360-ADSENSE/

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
OFF
ON