ON
ON
YOMEDIA
07AMBIENT
Banner-Video
ADSENSE
 • Câu hỏi:

  Đường kính của hệ mặt trời vào khoảng 

  • A. 
   40 đơn vị thiên văn
  • B. 
   100 đơn vị thiên văn.     
  • C. 
   80 đơn vị thiên văn.   
  • D. 
   60 đơn vị thiên văn.   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

ANYMIND360-ADSENSE/

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
OFF
ON