RANDOM
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Thêm 0,02 mol NaOH vào dung dịch chứa 0,01 mol CrCl2 rồi để trong không khí đến phản ứng hoàn toàn thì khối lượng kết tủa cuối cùng thu được là:

  • A. 
   1,03 gam   
  • B. 
   2,06 gam  
  • C. 
   1,72 gam   
  • D. 
   0,86 gam

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  CrCl2 + NaOH → Cr(OH)2 + H2O

  Khi để trong không khí:

  Cr(OH)2 + O2 + H2O → Cr(OH)

  →  nCr(OH)3 = 0,01 → m = 1,03 gam

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 117616

Loại bài Bài tập

Chủ đề Crom Sắt Đồng

Môn học Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA