RANDOM
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Khi cho Kalidicromat vào dung dịch HCl dư đun nóng xảy ra phản ứng: K2Cr2O7 + HCl → KCl + CrCl3 + Cl2 + H2O

  Nếu dùng 5,88g K2Cr2O7 thì số mol HCl bị Oxi hóa là:

   

  • A. 
   0,14 mol.
  • B. 
   0,28 mol.
  • C. 
   0,12 mol.
  • D. 
   0,06 mol.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Số mol HCl bị OXH chính là số mol HCl chuyển thành Cl2
  K2Cr2O7 + 14HCl → 2KCl + 2CrCl3 + 3Cl2 + 7H2O
  ⇒ nHCl bị OXH = 2n\(\tiny Cl_2\) = 6n\(\tiny K_2Cr_2O_7\) = 6 × 0,02 = 0,12 mol 

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 2545

Loại bài Bài tập

Chủ đề Crom Sắt Đồng

Môn học Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA