RANDOM
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Trộn bột nhôm với m gam hỗn hợp X gồm CuO, MgO, Cr2O3 và FexOy (trong FexOy oxi chiếm 27,59% theo khối lượng) rồi đun nóng thì thu được 240 gam hỗn hợp Y.
  - Để hòa tan hoàn toàn hỗn hợp Y thì phải dùng hết 450ml dung dịch NaOH loãng 2M
  - Lấy ½ hỗn hợp Y cho tác dụng hoàn toàn với dung dịch HNO3 thì thu được 12,32 lit khí NO (sản phẩm khử duy nhất). Thành phần phần trăm của FexOy trong hỗn hợp X là:

   

  • A. 
   32,27.
  • B. 
   20,01.
  • C. 
   58,34.
  • D. 
   64,53.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  \(\%m_{O(Fe_{x}O_{y}) }= \frac{16y}{(56x + 16y)} = 27,59 \ \%\)
  ⇒ x : y = 3 : 4 ⇒ oxit sắt là Fe3O4
  nNaOH = \(n_{Al(Al, \ Al_{2}O_{3})}\) = 0,9 mol = nAl bđ
  ⇒ mX = mY – mAl = 215,7g
  Qui hỗn hợp Y thành: CuO; MgO; Cr2O3; Fe3O4; 0,9 mol Al
  Xét ½ Y: Bảo toàn e: 
  \(\\ 3n_{NO} = n_{Fe_{3}O_{4}} + 3n_{Al} \\ \Rightarrow n_{Fe_{3}O_{4}} = 0,3 \ mol\)
  ⇒ Trong Y có 0,6 mol Fe3O4
  \(\Rightarrow \%m_{Fe_{3}O_{4}}= 64,53 \ \%\)

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 2548

Loại bài Bài tập

Chủ đề Crom Sắt Đồng

Môn học Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA