RANDOM
AMBIENT
Video-Banner
ADSENSE
 • Câu hỏi:

  Hiện tượng xảy ra khi cho dung dịch KOH loãng vào dung dịch K2Cr2O7 là:

  • A. 
   Không có hiện tượng chuyển màu.
  • B. 
   Dung dịch từ màu vàng chuyển sang màu da cam.
  • C. 
   Xuất hiện kết tủa trắng.
  • D. 
   Dung dịch từ màu da cam chuyển sang màu vàng.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Khi cho KOH loãng vào K2Cr2O7 do có môi trường base nên làm cân bằng dịch chuyển theo chiều thuận: Cr2O72- + H2O → CrO42- + H+
  (H+ bị trung hòa nên số mol giảm)
  ⇒ dung dịch chuyển từ màu cam sang màu vàng

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ANYMIND

Mã câu hỏi 2541

Loại bài Bài tập

Chủ đề Crom Sắt Đồng

Môn học Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA