RANDOM
AMBIENT
Video-Banner
ADSENSE
 • Câu hỏi:

  Nhận xét nào sau đây không đúng?

  • A. 
   Crom là kim loại cứng nhất trong tất cả các kim loại
  • B. 
   Nhôm và crom đều phản ứng với HCl theo cùng tỉ lệ số mol.
  • C. 
   Vật dụng làm bằng nhôm và crom đều bền trong không khí và nước vì có màng oxit bảo vệ.
  • D. 
   Nhôm và crom đều bị thụ động hóa bởi HNO3 đặc, nguội.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  B sai do Cr chỉ bị oxi hóa lên Cr+2.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ANYMIND

Mã câu hỏi 2542

Loại bài Bài tập

Chủ đề Crom Sắt Đồng

Môn học Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA