RANDOM
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Muốn điều chế 6,72 lít khí đo (đktc) thì khối lượng K2Cr2O7 tối thiều cần dùng đế tác dụng với dung dịch HCl đặc, dư là

  • A. 
   29,4 gam.    
  • B. 
   27,4 gam.   
  • C. 
   24,9 gam.   
  • D. 
   26,4 gam

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  14HCl + K2Cr2O7 → 3Cl2 + 7H2O + 2KCl + 2CrCl3

  nCl2 = 0,3 mol

  nK2Cr2O7 = 0,1 mol → m = 29,4 gam.    

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 117618

Loại bài Bài tập

Chủ đề Crom Sắt Đồng

Môn học Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA