RANDOM
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Cho các chất sau: Cr, Cr2O3, Cr(OH)3, CrO3, K2CrO4, CrSO4. Số chất tan trong dung dịch NaOH loãng, dư chỉ tạo ra dung dịch là:

  • A. 
   5.
  • B. 
   3.
  • C. 
   6.
  • D. 
   4.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đó là Cr(OH)3, CrO3, K2CrO4.
  Với Cr thì tạo khí hidro; CrSO4 tạo kết tủa Cr(OH)2; Cr2O3 không phản ứng (Cr2Ochỉ tác dụng với NaOH đặc, nóng).

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 2544

Loại bài Bài tập

Chủ đề Crom Sắt Đồng

Môn học Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA