RANDOM
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Cho dung dịch chứa 1 mol KOH vào dung dịch chứa 0,4 mol CrCl2 rồi để trong không khí đến phản ứng hoàn toàn thì lượng kết tủa cuối cùng thu được là bao nhiêu gam?

  • A. 
   41,2.
  • B. 
   34,4.
  • C. 
   20,6.
  • D. 
   17,2.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Ban đầu: 2KOH + CrCl2 → Cr(OH)2 + 2KCl
  ⇒ n\(\tiny Cr(OH)_2\) = 0,4 mol; n KOH dư = 0,2 mol
  Khi để ngoài không khí thì:
  4Cr(OH)2 + O2 + 2H2O → 4Cr(OH)3
  Cr(OH)3 + KOH → KCrO2 + 2H2O
  ⇒ n\(\tiny Cr(OH)_3\) còn lại = 0,4 - 0,2 = 0,2 mol
  ⇒ m kết tủa = 20,6 g

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 2546

Loại bài Bài tập

Chủ đề Crom Sắt Đồng

Môn học Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA