OFF
OFF
ADMICRO
08AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Sự kiện phát xít đầu hàng đồng minh (8/1945) đã tạo điều kiện cho nhân dân các nước Đông Nam Á:

  • A. 
   Đứng lên đấu tranh và nhiều nước giành được độc lập dân tộc.
  • B. 
   Làm cách mạng thành công và thành lập các nước cộng hòa.
  • C. 
   Đứng lên đấu tranh và tất cả các nước Đông Nam Á đã giành được độc lập dân tộc.
  • D. 
   Tự tuyên bố là các quốc gia độc lập.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đáp án: A

  Lời giải chi tiết:

  Trước chiến tranh thế giới thứ 2, hầu hết các nước Đông Nam Á là thuộc địa của các đế quốc Âu – Mĩ (trừ Thái Lan). Trong chiến tranh thế giới thứ 2, các nước Đông Nam Á đều biến thành thuộc địa của quân phiệt Nhật Bản. Nhân cơ hội Nhật đầu hàng Đông minh, từ giữa tháng 8/1945 nhiều nước đã nổi dậy giành độc lập hoặc giải phóng được phần lớn lãnh thổ như: Indonexia, Việt Nam, Lào, Miến Điện, Mã Lai…

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 210926

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON