OFF
OFF
ADMICRO
08AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Hãy chỉ ra những điểm giống nhau cơ bản của cách mạng Lào và cách mạng Việt Nam:

  • A. 
   Diễn ra trong cùng một thời kì lịch sử, cùng chống kẻ thù chung.
  • B. 
   Cùng được Đảng của giai cấp vô sản lãnh đạo.
  • C. 
   Cùng được Đảng của giai cấp vô sản lãnh đạo, diễn ra trong cùng một thời kì lịch sử, cùng chống kẻ thù chung.
  • D. 
   Cùng được Đảng của giai cấp vô sản lãnh đạo, cùng giành được những thắng lợi to lớn, diễn ra trong cùng một thời kì lịch sử, cùng chống kẻ thù chung.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp án: D

  Lời giải chi tiết:

  - Diễn ra trong cùng một thời kì lịch sử, cùng chống kẻ thù chung:

  + 1945-1954 : kháng chiến chống thực dân Pháp .

  + 1954-1975 : kháng chiến chống Mĩ .

  - Cùng được Đảng của giai cấp vô sản lãnh đạo :

  + Từ 1930, Đảng cộng sản Đông Dương lãnh đạo chung cách mạng 2 nước .

  +Từ 1955, ở Lào có Đảng nhân dân cách mạng Lào lãnh đạo .

  - Cùng giành được những thắng lợi to lớn:

  + 1945: giành được độc lập.

  + 1954: kháng chiến chống Pháp thắng lợi .

  + 1975: kháng chiến chống Mĩ thắng lợi .

  - Nguyên nhân do:

  Hai nước cùng nằm trên bán đảo Đông Dương rất gần gũi nhau về mặt địa lí. Cả hai nước đều có chung kẻ thù dân tộc: Pháp, Nhật, Mĩ nên phải đoàn kết, gắn bó để chiến thắng. Giai đoạn đầu 1945 – 1954 cách mạng 2 nước đều diễn ra dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng Cộng sản Đông Dương.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 210924

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON