OFF
OFF
ADMICRO
06AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Tình hình chung của các nước Đông Nam Á trong chiến tranh thế giới thứ hai là gì?

  • A. 
   Đều là thuộc địa của các nước đế quốc Âu - Mĩ (trừ Thái Lan).
  • B. 
   Trở thành thuộc địa của quân phiệt Nhật.
  • C. 
   Nhiều nước giành được độc lập hoặc giải phóng phần lớn lãnh thổ.
  • D. 
   Chịu thiệt hại nặng nề của Chiến tranh thế giới thứ hai.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Trước Chiến tranh thế giới thứ hai, hầu hết các nước Đông Nam Á vốn là thuộc địa của các nước đế quốc Âu - Mĩ (trừ Thái Lan). Trong những năm chiến tranh, các nước này đều bị biến thành thuộc địa của quân phiệt Nhật Bản.

  Đáp án cần chọn là: B

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 210920

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON