OFF
OFF
ADMICRO
05AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Ai là người đứng ra thành lập Đảng Lập hiến ở Việt Nam năm 1923?

  • A. 
   Nguyễn Phan Long, Bùi Quang Chiêu.
  • B. 
   Bùi Quang Chiêu, Phạm Tuấn Tài.
  • C. 
   Nguyễn Khắc Nhu, Bùi Quang Chiêu.                
  • D. 
   Bùi Quang Chiêu, Phạm Hồng Thái.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đảng Lập hiến là một chính đảng hoạt động ở Nam Kỳ. Cùng với Bùi Quang Chiêu là các ông Nguyễn Phan Long, Trương Văn Bền, Phan Văn Trường thành lập Đảng Lập hiến vào năm 1923 ở Sài Gòn.

  Đáp án cần chọn là: A

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 210947

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON