OFF
OFF
ADMICRO
17AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Trong những năm 1954 -1970, Campuchia đã thực hiện đường lối đối ngoại như thế nào?

  • A. 
   Trung lập.
  • B. 
   Hòa bình, trung lập.
  • C. 
   Đối đầu với Mĩ.
  • D. 
   Đối đầu với nhóm nước sáng lập ASEAN.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Từ năm 1954 đến đầu năm 1970, chính phủ Xihanúc thực hiện đường lối hòa bình, trung lập, không tham gia bất cứ khối liên minh quân sự hoặc chính trị nào, tiếp nhận viện trợ từ mọi phía, không có điều kiện ràng buộc.

  Đáp án cần chọn là: B

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 210911

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON