ON
ON
YOMEDIA
21AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Thứ tự ưu tiên được thực dân Pháp chú trọng trong chương trình khai thác thuộc địa lần thứ hai ở Đông Dương (1919 – 1929) lần lượt là

  • A. 
   Nông nghiệp, khai mỏ, công nghiệp nhẹ, thuế, giao thông vận tải.
  • B. 
   Nông nghiệp, công nghiệp nhẹ, giao thông vận tải, khai mỏ, thuế.
  • C. 
   Nông nghiệp, công nghiệp nhẹ, khai mỏ, giao thông vận tải, thuế.
  • D. 
   Nông nghiệp, khai mỏ, thuế, công nghiệp nhẹ, giao thông vận tải.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Thứ tự ưu tiên được thực dân Pháp chú trọng trong chương trình khai thác thuộc địa lần thứ hai ở Đông Dương (1919 – 1929) lần lượt là: Nông nghiệp, công nghiệp nhẹ, khai mỏ, giao thông vận tải, thuế.

  Đáp án cần chọn là: C

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 210952

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF