ON
ON
YOMEDIA
05AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Từ thập niên 60,70 của thế kỉ XX trở đi nhóm các nước sáng lập ASEAN đã tiến hành

  • A. 
   Công nghiệp hóa lấy xuất khẩu làm chủ đạo.
  • B. 
   Công nghiệp hóa thay thế nhập khẩu.
  • C. 
   Lấy thị trường trong nước làm chỗ dựa để phát triển sản xuất.
  • D. 
   Đẩy mạnh phát triển các ngành công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng nội địa.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đáp án: A

  Lời giải chi tiết:

  Sau khi giành độc lập khoảng những năm 50 – 60 của thế kỉ XX các nước ASEAN thực hiện chiến lược hướng nội. Công nghiệp hoá thay thế nhập khẩu: đẩy mạnh phát triển các ngành công nghiệp, sản xuất hàng tiêu dùng nội địa thay thế hàng nhập khẩu, chú trọng thị trường trong nước. Chiến lược này được thực hiện nhằm xóa bỏ sự nghèo nàn, lạc hậu, xây dựng nền kinh tế tự chủ.

  Từ những năm 60 – 70 trở đi, được thực hiện nhằm khắc phục hạn chế  của chiến lược hướng nội. Nhóm 5 nước ASEAN đã thay đổi chiến lược (chiến lược hướng ngoại đó là: công nghiệp hóa lấy xuất khẩu làm chủ đạo; tiến hành mở cửa nền kinh tế thu hút vốn đầu tư và kỹ thuật của nước ngoài, tập trung cho xuất khẩu và phát triển ngoại thương.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 210925

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF