ON
ON
YOMEDIA
04AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Những tờ báo tiến bộ của tầng lớp tiểu tư sản trí thức xuất bản trong phong trào yêu nước dân chủ công khai (1919-1926) là

  • A. 
   Chuông rè, An Nam trẻ, Nhành lúa.
  • B. 
   Chuông rè, Tin tức, Nhành lúa.
  • C. 
   Tin tức, Thời mới, Tiếng dân.
  • D. 
   Chuông rè, An Nam trẻ, Người nhà quê.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

   Những tờ báo tiến bộ của giai cấp tiểu tư sản bao gồm:

  - Những tờ báo tiếng Pháp: Chuông rè, An Nam trẻ, Người nhà quê…..

  - Những tờ báo tiếng Việt: Hữu thanh, Đông Pháp thời báo, Thực nghiệp dân báo,…

  Đáp án cần chọn là: D

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 210938

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF