ON
ON
YOMEDIA
05AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Nội dung nào không phải là mục tiêu của Pháp trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai ở Đông Dương?

  • A. 
   Bù đắp thiệt hại do Chiến tranh thế giới thứ nhất.
  • B. 
   Bồi thường chiến phí cho các nước thắng trận trong Chiến tranh thế giới thứ nhất.
  • C. 
   Khôi phục lại địa vị của Pháp trong thế giới TBCN.
  • D. 
   Trả cho Nga khoản vay nợ trong Chiến tranh Pháp - Phổ.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Sau chiến tranh thế giới thứ nhất, do là nước thắng trận nên Pháp không phải bồi thường chiến phí cho các nước thắng trận trong Chiến tranh thế giới thứ nhất.

  Đáp án cần chọn là: B

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 210964

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF