RANDOM
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Hòa tan hết 11,7g  hỗn hợp gồm CaO và CaCO3 vào 100 ml dung dịch HCl 3M. Khối lượng muối thu được là

  • A. 
   16,65 gam
  • B. 
   15,56 gam
  • C. 
   166,5 gam
  • D. 
   155,6 gam

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Gọi số mol của CaO, CaCO3 lần lượt là x và y

   

  Phương trình phản ứng:

  CaO + 2HCl → CaCl2 + H2O

  x →       2x→         x

  CaCO3 + 2HCl → CaCl2 + CO2 + H2O

   y →          2y  →       y

  Ta có hệ phương trình: 

  \(\left\{ \begin{array}{l} 56x + 100y = 11,7\\ 2x + 2y = 0,3 \end{array} \right. \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} x = 0,075(mol)\\ y = 0,075(mol) \end{array} \right.\)

  Khối lượng muối thu được là:

  m = (x+y).M = (0,075 + 0,075).111 = 16,65 (gam)

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 7401

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA