RANDOM
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Hòa tan 12,6 gam natrisunfit vào dung dịch axit clohidric dư. Thể tích khí SO2 thu được ở đktc là:

  • A. 
   2,24 lít 
  • B. 
   3,36 lit 
  • C. 
   1,12 lít 
  • D. 
   4,48 lít

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Số mol Natri sunfit là:

   \({n_{N{a_2}S{O_3}}} = \frac{m}{M} = \frac{{12,6}}{{126}} = 0,1(mol)\)

  Phương trình phản ứng:

  Na2SO3 + 2HCl → 2NaCl + SO2 + H2O

  0,1 →                                     0,1 (mol)

  Thể tích khí SO2 sinh ra là:

  V = n. 22,4 = 0,1 .22,4 = 2,24 (lit)

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 7406

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA