RANDOM
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Hóa chất đơn giản nhất dùng để phân biệt CaO và MgO là?

  • A. 
   Axit đặc
  • B. 
   Dung dịch nước cường toan
  • C. 
   Dung dịch muối ăn bão hòa
  • D. 
   Nước

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Lấy mẫu thử từng chất và cho tác dụng với H2O khuấy đều.

  Mẫu nào phản ứng mạnh với H2O là CaO.

  Mẫu còn lại không tác dụng với H2O là MgO.

  PTPỨ: CaO + H2O → Ca(OH)2

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 116165

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA